Romantisk trädgård del 2

Alexander McQueen har inte direkt något med trädgård att göra, vad jag vet. Men för mig är McQueen en kreativ inspirationskälla. I många av hans skapelser finns tydliga naturinfluenser och romantiska stråk vilket också knyter an till temat, romantisk trädgård.

I "Sarabande" har McQueen till exempel fångat en slags melankolisk romantik likt den jag vill åt (hör även Händels "Sarabande") - en romantisk strävan, avgrundsmil bort ifrån allt vad "shabby chic" heter.
I used flowers because they die. My mood was darkly romantic at the time
"Sarabande" av Alexander McQueen

Nu visar The Metropolitan Museum of Modern Art i New York en Alexander McQueen-retrospektiv, Savage Beauty  och i veckans Stil i P1 ägnades hela programmet åt Alexander McQueens mode.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar