"Under uppbyggnad"

Alla som någonsin bläddrat i en bok om webbdesign vet att "under uppbyggnad" eller "under konstruktion" är fulbegrepp som helst inte (snarare aldrig) ska användas på en ofärdig webbsida.

Varför? Jo, en webbsida står alltid under ständig förändring och då är det nonsens att skriva "under uppbyggnad" eftersom det säger sig själv.

Men det här är alltså en pinfärsk blogg under uppbyggnad. Det innebär att innehållet i dessa tidiga bloggposter, till viss del, kan komma att kretsa kring mina trevande försök att styla om mallen i Blogger.

Har redan haft viss framgång med att på eget bevåg ta bort ramen i headern. Har även lagt till en egen logga och tagit bort texten i headern med hjälp av den här posten. (Hoppas bara sökrobotarna hittar min blogg fast jag tagit bort headertexten.)

Huvudinnehållet i den här bloggen är trots allt avsett för inlägg som rör inredning, trädgård, konst, kultur, stil, formgivning och renovering bland annat.

Idéen till bloggen Insyn Utblick bottnar i att undertecknad just blivit med hus (som även det står under uppbyggnad/renovering). Det är ett vitputsat funkishus med tillhörande finplanerad (om än något förvuxen) trädgård. Och det är nästan för bra för att vara sant.

Min tanke är att använda bloggen som ett anteckningsblock för idéer och tankar kring stil och formgivning. Bloggen är också tänkt att fungera som inspirationskälla för kommande inrednings- och trädgårdsplaner.